Badania termowizyjne


Badania termowizyjne Poznań wykorzystywane są głównie w defektoskopii oraz do sprawdzania jakości wykonania nowych urządzeń, maszyn, instalacji w przemyśle oraz jakości wykonania prac montażowych w budownictwie (prace ociepleniowe, osadzenia stolarki otworowej, instalowanie c.w.u. i c.o.). Badania termowizyjne Poznań wykorzystywane są również do bieżących kontroli linii technologicznych, rozdzielni elektrycznych i tak dalej.
Podstawowe badanie termowizyjne obejmuje wykonanie termogramów i przekazanie ich bez sporządzania raportu na sim. Badania przeprowadzane są w obecności inwestora, któremu w czasie wykonywania badania są pokazywane na kamerze miejsca nieszczelności, usterek, mostki termiczne i tak dalej. Po skończonym badaniu karta SIM wraz z zapisanymi na niej zdjęciami zostaje przekazana inwestorowi bez sporządzania raportu z badań. Cena podstawowego badania termowizyjnego, które zawiera do trzydziestu termogramów, dla budownictwa mieszkaniowego wynosi już od 250 zł.
Pakiet rozszerzony „badania termowizyjne Poznań” obejmuje wykonanie badań termowizyjnych wraz z obróbką otrzymanych termogramów z użyciem różnych specjalistycznych programów komputerowych oraz sporządzenie raportu z badań. W pakiecie tym kupujący otrzymuje pełną wiedzę na temat występujących uchybień w badanym budynku, urządzeniu lub instalacji oraz – specjalnie dla przegród budowlanych analizę cieplno-wilgotnościową wspomnianych elementów, która wskazuje na potencjalne miejsca występowania zawilgotnienia i rozwoju grzybów i pleśni. W raporcie są wskazywane również możliwe sposoby naprawy i/lub poprawy występujących usterek. Kosztu są ustalane indywidualnie dla poszczególnych interesantów.
Badania termowizyjne poznań w budownictwie to przede wszystkim: przeglądy pełnej przydatności użytkowej nowo wybudowanych budynków czy mieszkań lub po ich przebudowie i remoncie, określanie miejsc niejednorodności cieplnej ważnych obiektów budowlanych oraz otrzymywanie informacji jak duże są straty ciepła dla klienta.